Wedstrijdreglement

  1. GZNDenzo wil graag suggesties voor artikels op GZNDenzo.nl. Deelnemers dienen hun suggesties te geven via reactie op de Facebook-post over de wedstrijd van GZNDenzo.  Onder de deelnemers wordt het boek “Pluk je Geluk” (één exemplaar) van Esther Kreukniet verloot.
  2. Om te mogen deelnemen moet je 14 jaar oud zijn. Één reactie per deelnemer waarin meerdere onderwerpen kunnen / mogen staan. Bij meerdere reacties houden we slechts rekening met één ervan. De organisatie achter GZNDenzo zal niet deelnemen aan de wedstrijd.
  3. Wedstrijd start op zaterdag 2 mei 2020 om 9u en eindigt vrijdag 8 mei om 21u.
  4. Je kunt deelnemen aan de wedstrijd door te reageren op de Facebook-post over de wedstrijd. Enkel reacties met tips voor onderwerpen voor artikels die passen binnen de scoop van GZNDenzo (gezondheid, carrière, psychologie en lifestyle) komen in aanmerking.
  5. Uit de personen die een suggestie deden voor een onderwerp, wordt een winnaar geloot op zaterdag 9 mei.
  6. GZNDenzo behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
  7. Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door GZNDenzo. Het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen via ons contactformulier.
  8. Privacy: we houden geen persoonsgegevens bij; enkel de aangereikte onderwerpen.
  9. Vragen: via ons contactformulier.
Deel dit artikel