Categorieën
Medisch

Stotteren: symptomen, oorzaak & behandeling

In Nederland stottert ongeveer 1% van de bevolking. Stotteren kan uitgroeien tot flinke problemen in de omgang met anderen. Deze problemen kunnen weer zorgen voor het verstoren van de sociale ontwikkeling en het persoonlijk welbevinden. Het is daarom belangrijk om op tijd behandeling in te zetten. Liefst natuurlijk al bij het jonge kind. In deze blog kan je lezen wat stotteren is, waar het door veroorzaakt wordt en welke behandelingen er zijn.

Prevalentie

Van de Nederlandse bevolking stottert 1 % van de mensen, maar bij kinderen onder de 6 jaar komt stotteren het vaakst voor. Bij een groot deel van die kinderen kan het stotteren echter ook weer gewoon verdwijnen. Hoe langer het aanwezig is, hoe kleiner de kans dat het verdwijnt. De verhouding man-vrouw is 4:1. Verder komt het over de hele wereld evenveel voor.

Symptomen

Je herkent stotteren doordat woorden, geluiden of lettergrepen herhaald worden. Daardoor is er sprake van een verstoring in de normale spraaksnelheid. Iemand kan bijvoorbeeld moeite hebben met bepaalde medeklinkers, zoals de ‘k’, ‘g’ of ‘t’ en deze herhalen. Maar ook het starten van een zin kan problemen opleveren.

Met name spreken in het openbaar kan een hele uitdaging zijn. Vaak zien we dat mensen dan meer problemen ondervinden en dat het de klachten verergert.

Oorzaak van stotteren

De Amerikaanse neurologen Geschwind en Galaburda toonden in 1980 aan dat stotteren gepaard gaat met een bepaalde afwijking in de hersenen. Het is bovendien erfelijk. Kinderen met een vader of moeder die stottert, hebben ongeveer 25% kans om zelf te krijgen.

Los van erfelijke factoren, kan het ook uitgelokt worden door stress. Tevens speelt de ontwikkeling tijdens de kindertijd mee; hoe gaat het kind ermee om. Daarnaast kan het ook door hersenletsel veroorzaakt worden. Een ernstig emotioneel trauma kan ook leiden tot stotteren. We noemen dit dan psychogeen.

Stotteren: diagnose

Een logopedist of een stottertherapeut kan de diagnose stellen. Je gaat naar een logopedist wanneer er problemen zijn met stem, taal en/of spraak. Iedere logopedist heeft kennis over stotteren en de behandeling daarvan.

Een stottertherapeut is een logopedist of psycholoog met een specialisatie in stotteren. Deze is in staat om complexe vormen te behandelen.  

Behandeling stotteren

Niet iedereen die stottert, heeft behandeling nodig. Bij jonge kinderen kan het namelijk vanzelf weer over gaan. Dit gebeurt dan meestal binnen twee jaar. Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe langer het duurt, hoe groter de kans is dat het niet vanzelf over gaat.

Logopedie of stottertherapie kan stotteren verminderen en het zelfvertrouwen verbeteren. De behandeling richt zich vaak op het beheersen van spraakpatronen. Dit kan door het leren vloeiend te spreken. Ook werkt ademondersteuning. Verder kan de behandeling gericht zijn op de emotionele en communicatieve aspecten van spreken.

Andere behandelingen

Er zijn nog geen medicijnen waarvan bewezen is dat ze stotteren verminderen. Een recent onderzoek suggereert dat er hyperactiviteit is van de spieren die spraak beïnvloeden. Botulinetoxine in de gezichtsspieren zou het kunnen verminderen, maar hiervoor is meer vervolgonderzoek nodig.

Alternatieve therapieën zoals acupunctuur, elektrische hersenstimulatie en ademhalingstechnieken zijn onderzocht maar lijken niet effectief te zijn.

Tot slot

Of je nu kiest voor behandeling of niet, het creëren van een omgeving met minder stress helpt bij het verminderen van stotteren. Ook hebben veel mensen baat bij steun van lotgenoten.

Deel dit artikel