Menu Sluiten

Als je (lange tijd) ziek thuis zit: dít moet je weten

Meestal ben je binnen enkele dagen weer beter en is er niets aan de hand. Maar wat als je (veel) langer niet in staat bent te werken?Je werkgever zal niet direct actie ondernemen als je je ziek meldt. Wel mag hij je vragen waar je verblijft tijdens je ziekte en een controleur langs sturen. Dit wordt tegenwoordig overigens bijna niet meer gedaan.

Bedrijfsarts
Zodra het voor je werkgever duidelijk wordt dat je ziekte langer duurt dan een paar dagen, zal hij dit doorgeven aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts zal jou vervolgens vragen om langs te komen. Hij kan dan vaststellen of je inderdaad ziek bent en een eerste indicatie geven van de verwachtingen over het herstel.

Herstel en re-integratie 


Zes weken nadat je je hebt ziek gemeld, zal door de bedrijfsarts een probleemanalyse worden opgesteld. Aan de hand daarvan zul je samen met je werkgever een plan van aanpak maken voor je re-integratie. Er zullen afspraken worden gemaakt over hoe je kunt terugkeren op de werkvloer. Dit is vanzelfsprekend volledig afhankelijk van je ziektebeeld en het (te verwachten) herstel.

Salaris
Vooralsnog is de werkgever verplicht om de eerste twee jaar dat je ziek bent, minimaal 70% van jouw salaris door te betalen. Deze 70% moet in het eerste jaar van de ziekte minimaal het wettelijk minimumloon bedragen.

Verplichtingen
Als werknemer ben je verplicht om mee te werken aan het plan van aanpak en de re-integratie. Je zult dus passende arbeid moeten verrichten als de werkgever dit aanbiedt en je moeten houden aan (redelijke) voorschriften van de bedrijfsarts of je werkgever. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je salaris wordt stopgezet.
De werkgever heeft op zijn beurt natuurlijk ook verplichtingen. Hij moet zorgen dat hij jou passend arbeid kan aanbieden. Hij is verplicht om hiervoor eerst binnen zijn eigen organisatie te zoeken. Als er geen passend arbeid blijkt te zijn, dan zal hij buiten de organisatie op zoek moeten naar passende arbeid voor jou. Voldoet de werkgever niet aan zijn verplichtingen, dan loopt hij het risico jouw salaris langer dan twee jaar te moeten doorbetalen.

Langer dan twee jaar ziek
Als je na twee jaar nog steeds ziek bent, dan hoeft jouw werkgever jouw salaris niet meer door te betalen. Dat wil niet zeggen dat je nu geen inkomen meer hebt. Het UWV zal bekijken of, en zo ja in hoeverre, je in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. 

Tot slot

Tijdens de eerste twee jaar van je ziekte, mag jouw werkgever je niet ontslaan. Maar let op: een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch (“van rechtswege”). Hiervoor is géén opzegging of ontslag van je werkgever nodig. Het kan dus zo zijn dat je arbeidsovereenkomst eindigt terwijl je ziek bent.
Twijfel je over je rechten en plichten, neem dan vooral contact op met een jurist.

Recente artikels van Archana Mahabiersing (Meer lezen)
Deel dit artikel