Menu Sluiten

Wat betekent verjaring?

Vier juridische valkuilen bij de start van je onderneming

Verjaring kent men vaak vanuit het strafrecht. Maar ook daarbuiten hebben we te maken met verjaring, en wel de verjaring van vorderingen. De verjaring van een vordering houdt in dat de vordering na verloop van een bepaalde periode niet meer kan worden afgedwongen van de andere partij. 

De algemene verjaringstermijn is twintig jaar, maar in de meeste gevallen verloopt een vordering al na vijf jaar. Wanneer deze termijn begint te lopen hangt af van het soort vordering. Ik heb de belangrijkste termijnen voor jullie op een rijtje gezet.

 • Twee jaar:
 • Bij een consumentenkoop geldt een verkorte verjaringstermijn van twee jaar. De verkoper heeft dus twee jaar de tijd om betaling van de (consument)koper te vorderen. 
 • Vijf jaar: 
 • Nakoming van een overeenkomst. 
 • Als sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Het recht om de overeenkomst te ontbinden of om herstel te vorderen, verjaart vijf jaar nadat de schuldeiser met de tekortkoming bekend is geworden.
 • Betaling van periodieke vorderingen zoals renten van geldsommen, huur en alimentatie. 
 • Vordering tot schadevergoeding. Let op: de termijn begint te lopen op het moment dat degene die schade heeft geleden weet dat er schade is gelopen én wie daarvoor aansprakelijk is. 
 • Twintig jaar
 • De bevoegdheid om veroordelingen in vonnissen ten uitvoer te leggen, verjaart in beginsel pas twintig jaar na datum van uitspraak.
 • Bijzondere verjaringstermijnen

Voor een aantal specifieke vorderingen, gelden aparte verjaringstermijnen. 

 • schadevergoeding wegens milieuverontreiniging
 • belastingschulden 
 • ontslagrecht
 • Boetes  

Door stuiting begint de verjaringtermijn opnieuw te lopen

Het afbreken van een lopende verjaring wordt ‘stuiting’ genoemd. Stuiting vindt plaats door: 

 • het starten van een procedure (dagvaarden);
 • een schriftelijke aanmaning of mededeling;
 • erkenning door de schuldenaar. 

Door stuiting van de verjaring, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen op de dag volgend op de stuiting. Deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn, maar niet langer dan vijf jaar.

Verder geldt dat bij vorderingen die niét de nakoming van een overeenkomst of schadevergoeding betreffen, een stuiting in ieder geval binnen zes maanden moet worden gevolgd door het starten van een procedure. Anders is de vordering alsnog verjaard.

Tot slot

De regels rondom verjaring zijn ingewikkelder dan het lijkt. Raadpleeg dus altijd een jurist of advocaat als je hiermee te maken krijgt. 

Recente artikels van Archana Mahabiersing (Meer lezen)
Deel dit artikel