Menu Sluiten

9 waardevolle tips voor je volgende arbeidsovereenkomst

tips arbeidsovereenkomst

Onze jurist Archana Mahabiersing geeft je 9 waardevolle tips zodat jij bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voortaan veel beter begrijpt wat er staat en waar je voor tekent.

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met een (nieuwe) arbeidsovereenkomst. Waar moet je op letten bij het tekenen van een arbeidsovereenkomst? Ik geef je negen tips en tricks voor je volgende contract.

  1. Duur

Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Er is geen minimum of maximum duur voor een tijdelijk contract. Er hoeft ook niet altijd een specifieke einddatum in te staan. Het kan bijvoorbeeld ook worden gekoppeld aan de duur van project. Een contract voor onbepaalde tijd is een vast contract. Heb je meerdere tijdelijke contracten gehad? Dan mogen deze contracten elkaar maximaal twee jaar opvolgen en mogen het maximaal drie contracten zijn. Daarna heb je automatisch een vast contract. 

  1. Proeftijd

Een proeftijd is niet verplicht. Bij contracten van een halfjaar of korter is een proeftijd zelfs helemaal niet toegestaan. Krijg je een contract dat langer duurt dan een halfjaar en korter dan twee jaar? Dan mag de proeftijd maximaal één maand zijn. Krijg je een contract van twee jaar of langer of een vast contract? Dan mag de proeftijd maximaal twee maanden zijn. Als je van je huidige werkgever een nieuw (verlengd) contract krijgt voor dezelfde functie, dan mag er niet opnieuw een proeftijd worden opgenomen.

  1. Toepasselijke cao

Op je arbeidsovereenkomst kan een collectieve arbeidsovereenkomst (“cao”) van toepassing zijn. Als er een cao van toepassing is dan gelden de specifieke arbeidsvoorwaarden van deze cao en is de werkgever verplicht jou een exemplaar van de cao te verstrekken. Check dat dus ook altijd goed!  

  1. Functieomschrijving

Jouw functie en bijbehorende taken moeten goed beschreven staan in het contract of (indien van toepassing) de geldende cao. Wordt jouw functie op enig moment anders of ingewikkelder en/of worden jouw taken uitgebreider, dan kun je dit aangrijpen om te onderhandelen over je salaris en/of andere arbeidsvoorwaarden. 

  1. Vakantiedagen

Niet onbelangrijk: hoeveel vakantiedagen krijg je? Wettelijk heb je recht op minimaal twintig werkdagen per jaar bij een volledige werkweek. Werk je parttime dan wordt dit aantal naar rato minder. In een cao of individuele arbeidsovereenkomst wordt overigens vaak bepaald dat je recht hebt op meer dan twintig vakantiedagen.

  1. Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd is in principe niet toegestaan, tenzij de werkgever in het contract heeft onderbouwd waarom hij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft bij het concurrentiebeding. Voor een contract voor onbepaalde tijd, ligt dat anders en is een concurrentiebeding gewoon toegestaan. Daarbij geldt wel dat het beding niet te ruim mag zijn in tijd, gebied en werkzaamheden. Check vóórdat je het contract ondertekent dus altijd of het concurrentiebeding je niet teveel (onredelijk) beperkt als je ergens anders aan de slag zou willen. 

  1. Studiekostenbeding

Als je op kosten van je werkgever een opleiding volgt, kan hij ervoor kiezen een studiekostenbeding op te nemen in je arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat je met je werkgever afspreekt dat je (een deel van) de kosten van de opleiding terug moet betalen als je ontslag neemt. Zo’n studiekostenbeding moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, waarbij de terugbetalingsverplichting in ieder geval evenredig (bijvoorbeeld per jaar) moet verminderen: hoe langer de arbeidsovereenkomst in stand blijft na de opleiding, hoe minder je hoeft terug te betalen. Laat een studiekostenbeding altijd checken om te voorkomen dat je achteraf hoge studiekosten moet terug betalen. 

  1. Ziekte

Bij ziekte is je werkgever verplicht minimaal 70% van je loon door te betalen. In je arbeidsovereenkomst of in de cao kan worden bepaald dat dit hoger is (bijvoorbeeld 100%). In je contract kan verder zijn opgenomen zijn dat je maximaal over de eerste twee dagen van je ziekte geen loon krijgt (de zogeheten “wachtdagen”). Staat dit niet in je contract, dan krijg je wel gewoon vanaf de eerste ziektedag loon doorbetaald.

  1. Pensioen

Je werkgever is niet verplicht een pensioenregeling op te nemen. Als in je contract of in de toepasselijke cao geen pensioenregeling van toepassing is verklaard, dan bouw je dus geen pensioen op. Denk dus aan later en check of je pensioen gaat opbouwen. 

Recente artikels van Archana Mahabiersing (Meer lezen)
Deel dit artikel