Menu Sluiten

Leiderschap transformeert van dominantie naar verbinding

Het recht van de sterkste

Volgens populaire mening is de mens gemaakt voor eigenbelang en conflict en het recht van de sterkste. De wereld wordt verdeeld in goed versus fout, links versus rechts, socialisme versus kapitalisme, religieus versus seculier, Oost versus West. Mens boven mens, man boven vrouw, ras boven ras, mens boven natuur, geest boven lichaam. Alle verdelingen hebben dominante en repressieve systemen gekend en geen verdeling gaat over de hele samenleving. Dominantie controleert door middel van rigide top-down hierarchie. Systemen worden bij elkaar gehouden door angst, macht en dwang. Klassiek de patriarchie ten koste van vrouwen en kinderen.

Technologische revolutie

De winst-gedreven technologische revolutie maakt de afstand tussen mensen groter en heeft een negatieve invloed op de ouder-kind- en man-vrouw-relatie en hoe het brein zich ontwikkelt. Als er sprake is van nominatie worden eenzijdig keuzes gemaakt ten koste van de ander. Kwetsbaarheid en emotionele verbindingen worden ondergewaardeerd. Een toenemende sociaal-economische ongelijkheid en klimaatverandering zijn destructieve gevolgen. De vecht- of vlucht-reactie van het zenuwstelsel leidt tot chronische stress, gevoed door kunstmatig gecreëerde schaarste. Daardoor is de mens minder in staat tot empathie en wederkerigheid.

Menselijke verbinding

Uit neurowetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat de mens is gemaakt voor verbinding en relaties nodig zijn om te overleven. Liefde overstijgt het ego en door het zich kunnen verplaatsen in de ander overstijgt het gezamenlijke belang het eigenbelang. Een samenleving, waarin het gezamenlijke belang het eigenbelang overstijgt, is het begin van een meer gelijkwaardige, vreedzame en duurzame wereld. Een samenleving gebaseerd op gelijkwaardigheid, openheid, empathie en samenwerking. Het helpt om liefde dan ook economisch meetbaar te waarderen.

Scandinavische landen

De Scandinavische landen tonen leiderschap door een samenleving, gebaseerd op de menselijke waarden van de gelijkwaardigheid en compassie. In Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland zijn mannen en vrouwen gelijkwaardige partners in zowel het gezin als op het gebied van nationaal leiderschap en de leefstandaard en het welzijn zijn hoog.

Gezondheidszorg

Ook in de gezondheidszorg wil er een transformatie plaatsvinden van dominantie naar menselijkheid, van effectiviteit en efficiëntie naar emotionele verbindingen en empathie. Van wetenschap en leiderschap naar de dokter-patient-relatie en het emotionele werk van de verpleegkundigen. Parallel in de samenleving het menselijke werk van bijvoorbeeld leraren, politie-agenten en ouders.

Lees meer in Riane Eislers Nurturing our humanity

Recente artikels van Mischa Selis (Meer lezen)
Deel dit artikel