Menu Sluiten

Betekenisvol werken voor advocaten als wapen tegen stress

joy werk advocaat GZNDenzo

Stress en burn-out

De geestelijke gezondheid van advocaten staat toenemend in de belangstelling, en helaas veelal in negatieve zin. Ook een recent nog las ik op Mr-Online.nl het bericht dat vrouwelijke advocaten door burn-out klachten twee keer vaker uitvallen dan hun mannelijke collega’s. Dit blijkt uit gegevens van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.  Hoewel de stijging tot stilstand lijkt te zijn gekomen (volgens cijfers van Movir), kampen advocaten vaker dan de meeste andere verzekerde beroepsgroepen met stressgerelateerde klachten. 35 procent van de advocaten klaagt over een hoog of verhoogd stressniveau. Het gaat hier niet specifiek om burn-out maar om een hoog stressniveau, dat een indicatie kan zijn voor het risico op burn-out.

Dat vrouwen vaker worden getroffen door een burn-out lijkt te komen omdat vrouwen gemiddeld meer ballen in de lucht houden door het klassieke rolpatroon. Ook kunnen persoonsfactoren een rol spelen. Hoogopgeleide vrouwen zijn ambitieus en willen vaak graag carrière maken. Begrijpelijk. Maar dit kan een zware taak zijn náást een gezin en een boeiend sociaal leven.

Voorkomen en herstellen

Wat je kunt doen om een van  een burn-out te herstellen of om deze te voorkomen, daarover is natuurlijk veel te lezen. Beproefde zijn mindfulness /meditatie, realistische doelen stellen, buiten het werk betekenisvolle activiteiten doen (sport, muziek), je behoeften helder hebben en grenzen stellen, voldoende slapen, smart omgaan met je smartphone en het (emotionele) probleem van je cliënt niet jouw probleem maken.

Het spreekt voor zich dat werkgevers (advocatenkantoren) een belangrijke rol kunnen speken in het voorkomen van teveel werkstress en burnout. Een benadering die hierbij steeds meer aan populariteit wint is  ‘betekenisvol ondernemen’ of ‘betekenisvol werken’. Eén van de organisaties die dit uitdraagt is MVO Nederland. Dit is het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa. Samen met 2500 ondernemers vormt men een beweging die de overgang naar een nieuwe economie versnelt. Een gezonde economie waarin positieve financiële resultaten samengaan met de zorg voor de planeet en mensen, aldus MVO Nederland. Een inspirerende gedachte.

Betekenisvol werken

Wat maakt dan dat medewerkers betekenisvol kunnen werken? Op de website van www.mvonederland.nl worden 5 succesfactoren genoemd:

1. Weten waarom je het werk doet;  De bekende managementgoeroe Simon Sinek legt dat uit in de bestseller ‘Start with Why’. Hij constateert dat bedrijven en de mensen die er werken succesvoller zijn als zij weten waarom ze doen wat ze doen en wat ze ermee willen bereiken.

2. Aandacht en betrokkenheid van de leiding van het bedrijf; Het is goed te weten dat je dagelijkse werkzaamheden gekoppeld zijn aan een hoger (organisatie)doel. Dit maakt dat mensen zich verbonden voelen en graag naar hun werk gaan. De ‘Firms of Endearment’ gaan ver in het creëren van deze verbondenheid: “Management demonstrates respect for individuals by encouraging employees to participate in company decision making, regardless of their rank“.

3. Het kunnen ontwikkelen van vakmanschap; Een eigen invulling kunnen en mogen geven aan het werk komt duidelijk uit de literatuur en in de interviews naar voren als manier om de betekenis van werk te vergroten. Autonomie geeft zelfvertrouwen en meer werkplezier. De rol van leidinggevenden, opleiding en ontwikkeling zijn hierbij van belang.

4. Plezierig samenwerken;  De relaties die je met directe collega’s en anderen op de werkvloer opbouwt geven ook betekenis aan het werk. De succesvolle ‘Firms of Endearment’ merken op dat waar een mens vroeger vooral werkte voor het geld, het tegenwoordig ook draait om ‘softe’ waarden, zoals liefde, passie voor het werk en humor.

5. Goede randvoorwaarden; Tot slot zijn goede arbeidsomstandigheden en – voorwaarden van groot belang om het werk prettig en kwalitatief goed uit te voeren.

Joy at work

Grote advocatenkantoren zijn van oudsher klassiek georganiseerd (pyramidemodel) en lijken winstmaximalisatie als hoogste doel na te streven. Toch zijn er steeds meer kantoren die een ander geluid laten horen en andere doelen voorop stellen, zoals zingeving, vakmanschap, maatschappelijke betrokkenheid en een positieve work-life balans. Als vanzelf lijken dan het werkplezier én ook de productiviteit te stijgen. ‘Betekenisvol werken’ zou dus een een wapen tegen stress kunnen zijn, en daarmee een win-win situatie.

Recente artikels van Mr. Yvonne Nijhuis (Meer lezen)
Deel dit artikel