Home / Carrière / Aandachtspunten bij de verhuur via Airbnb

Aandachtspunten bij de verhuur via Airbnb

Het verhuren van woningen via Airbnb wordt steeds populairder. Dat is ook niet zo gek; het verhuren van je woning via Airbnb, levert je als snel een aardig zakcentje op. De regels omtrent Airbnb zijn echter niet altijd helemaal duidelijk. Vaak weet men niet precies wat wel en niet mag en waar op moet worden gelet als men besluit zelf te gaan verhuren via Airbnb. Daarom heb ik de volgende vijf aandachtspunten voor je op een rij gezet.

1. Check bij de gemeente

Check bij jouw gemeente wat het bestemmingsplan is van de plek waar jouw woning staat. In zo’n plan moet zijn vastgelegd op welke manier het gebied gebruikt mag worden. Als alleen sprake is
van een woonbestemming, dan heb je toestemming of wellicht een vergunning van de gemeente nodig om te verhuren.

2. Check bij de verhuurder / bank

Voor sociale huurwoningen geldt dat onderverhuren nooit is toegestaan. Bij gewone huurwoningen moet je de verhuur altijd afstemmen met de verhuurder, zeker omdat in de meeste huurcontracten standaard een verbod tot onderhuur is opgenomen. Als de verhuurder toestemming verleent, zorg er dan voor dat die toestemming schriftelijk wordt gegeven.

Voor koopwoningen geldt dat je altijd bij de bank waarmee je de hypotheekovereenkomst hebt gesloten, moet informeren of onderhuur niet is verboden in de polisvoorwaarden. Als jouw woning onder een vereniging van huiseigenaren (VvE) valt, dient de vereniging óók (schriftelijke) toestemming te geven voor de onderhuur.

3. Verzekeringen

Veel opstal- of inboedelverzekeringen hebben in hun polisvoorwaarden bepaald dat de woning niet mag worden onderverhuurd of op andere wijze commercieel mag worden gebruikt. Dit betekent dat schade die ontstaat als gevolg van de Airbnb-verhuur, niet door de verzekeraar wordt vergoed. Airbnb biedt weliswaar een “verhuurdersgarantie” tot een bedrag van $ 1.000.000,-, maar om voor een vergoeding vanuit deze verhuurdersgarantie in aanmerking te komen, gelden strenge vereisten én de nodige beperkingen. Er zijn inmiddels wel verzekeringen op de markt special voor Airbnb verhuurders. Neem voordat je gaat beginnen met de verhuur via Airbnb dus altijd contact op je verzekeraar.

4. Belastingen

Over Airbnb-inkomsten moet inkomstenbelasting worden betaald. Volgens de Belastingdienst mag 30 procent van de Airbnb-huur onbelast geïncasseerd worden en moet de resterende 70 procent (na aftrek van kosten) wel worden opgegeven. Op de website van de Belastingdienst staat een rekenvoorbeeld met uitleg over hoe de Airbnb-inkomsten precies moeten worden ingevuld op de aangifte.

5. Toeristenbelasting en btw

Je bent zelf vrij in het bepalen van de huurprijs. Airbnb ontvangt daarvan een percentage, maar over het restant zul je in veel gevallen toeristenbelasting dienen te betalen. Dit is overigens niet in alle gemeentes zo. Check altijd bij jouw gemeente of hiervan sprake is, zodat je ervoor kunt kiezen om dit separaat bij de huurder in rekening te brengen. Bovendien geldt dat 6% omzetbelasting (btw) dient te worden voldaan over de totale omzet, waarbij wel een belastingvrije (onder)grens geldt. Check dat ook altijd voordat je begint, zodat je de afweging kunt maken om onder die btw-grens te blijven.

Tot slot

De gemeente Amsterdam heeft sinds een paar jaar regels aanvullende regels voor Airbnb- verhuurders, zoals de regel dat de woning niet meer dan zestig dagen per jaar verhuurd mag worden, dat er geen overlast mag zijn voor de buren, dat de woning brandveilig moet zijn en dat er maximaal vier personen in één woning mogen overnachten. De gemeente Amsterdam handhaaft actief op deze regels en heeft al meerdere malen boetes uitgedeeld voor de schending van die regels. De verwachting is dat andere gemeenten op korte termijn ook zullen volgen met eigen regels en de handhaving daarvan.