Menu Sluiten

Auteur: Ivo van Dooren

Ivo is werkzaam als allround gynaecoloog in het Sint Jansgasthuis te Weert, met als specialisatie vruchtbaarheidsproblematiek, kijkbuisoperaties en reconstructieve vaginale chirurgie. Maar ook de verloskunde is zijn passie. Werken in een klein perifeer ziekenhuis betekent korte lijnen met de patiënt, huisarts en andere zorgprofessionals. Hieruit ontstaat de visie dat medische zorg, en dus ook de arts, laagdrempelig bereikbaar moet zijn. Met zijn bijdrage aan het gezondheidsplatform GZNDenzo hoopt hij mensen eerlijk te informeren over allerlei, soms moeilijk bespreekbare, onderwerpen uit de gynaecologie.